ASIFF

Het Amsterdam Sustainability Institute for Fashion and Fabrics (ASIFF) zou het nieuwe instituut op het gebied van duurzaamheid voor professionals werkzaam in de mode- en textielbranche worden. Om kennis te zoeken, te delen en te bundelen en onderzoek te verrichten op het gebied van duurzaamheid in deze branche. Niet alleen op individueel bedrijfsniveau, maar ook op het niveau van de gehele keten.
Het project is echter niet voldoende van de grond gekomen. Toch zijn er een hoop ondernemers geïnteresseerd in duurzame mode en textiel.
Project ASIFF gestopt

De slotbijeenkomst van ASIFF was op 1 februari 2011. De initiatiefnemers van deze bijeenkomst hebben enkele organisaties voorgesteld die deels de activiteiten van ASIFF overnemen. Zij kunnen u wellicht verder helpen bij het verduurzamen.

Tijdens de slotbijeenkomst is er tevens een evaluatie uitgereikt met de resultaten van de afgelopen twee jaar en nuttige informatie over labels, certificeringen, meetmethodes, onderzoek en belangenorganisaties MVO.
 

Presentaties slotbijeenkomst ASIFF van dinsdag 1 februari 2011

Hieronder een overzicht van alle presentaties die gegeven zijn op de slotbijeenskomst van ASIFF. Wilt u ze nog eens nalezen? Download dan (een van) onderstaande documenten.

Toch interesse in duurzame mode en textiel? 
Bent u geïnteresseerd in duurzame mode en heeft u vragen als: hoe kan het transport duurzamer en goedkoper worden ingericht? Welke duurzame verfstoffen kunnen op een grote schaal worden toegepast? Hoe kan textiel zo worden ontworpen dat de recycling ook beter kan? Door concrete en toepasbare antwoorden op dergelijke vragen wordt de modebranche sterker. Duurzaamheid kan gezien worden als een kans om kosten te besparen, een betere marktpositie te verwerven en internationaal sterker te staan.
Omdat:
  • De mode- en textielbranche  in zijn geheel veel duurzamer kan en moet!
  • Hiervoor een groter bewustzijn en bredere kennis(uitwisseling) nodig zijn op het gebied van duurzaamheidaspecten
  • Structureel duurzame verbeteringen vooral tot stand komen wanneer maatregelen in samenhang worden doorgevoerd over de hele keten (design, grondstoffen, productiemethoden, innovatie, promotie, logistiek, verpakkingen, retail, MVO) 
     
Zoek contact met collega-ondernemers
Neem bijvoorbeeld contact op met:
AMFI, Jan Piscaer
Modebewust, Tine Luyt
DORA, Lydia de Vries
DPI Eindhoven, Arie Brouwer
MVO Nederland, Gerdien Dijkstra
 
En blijf op de hoogte met Linkedin
Neem deel aan de LinkedIn groep
 
ASIFF was an initiative of:

                          

Volg ASIFF ook op